CATRO Bulgaria

Η CATRO της Βουλγαρίας είναι μέρος της ηγετικής εταιρείας παροχής συμβουλών στην Αυστρία για τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων – CATRO Personalberatung. Χάρη στους συνεργάτες μας – η εταιρεία συμβούλων για τη διά βίου μάθηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση – dieBerater®, είμαστε σε θέση να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και τη γνώση ειδικών με διεθνή εμπειρία και να προσφέρουμε στους πελάτες μας τεχνογνωσία αιχμής σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τη διαχείριση και την ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων.
Οι τέσσερις κύριες περιοχές μας στη Βουλγαρία είναι:

  • Αναζήτηση και επιλογή υψηλά ειδικευμένων επαγγελματιών και στελεχών σε διάφορους οικονομικούς τομείς
  • Εκπαίδευση και ανάπτυξη του δυναμικού των εργαζομένων μέσω εξατομικευμένων λύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ατομικής ομάδας και της ομάδας προπόνησης
  • Οργανωτική συμβουλευτική για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών HR, τη βελτίωση των επιδόσεων και την κινητοποίηση και αφοσίωση των εργαζομένων
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, της προετοιμασίας και της υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων σε διάφορους τομείς: εκπαίδευση και κατάρτιση, επιχειρηματικότητα και καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, συμβουλευτική σταδιοδρομίας κοινωνικά μειονεκτικών ομάδων

Η ρίζα της επιτυχίας μας αλλά και των πελατών μας είναι η τεράστια έμπνευση που φέρνουμε σε κάθε έργο στο οποίο εργαζόμαστε

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.catrobg.com
Ο εθνικός εκπρόσωπος το έργο Νέοι Οριζόντων: Anelia Dimitrova, a.dimitrova@catro.com  

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 18 Τμήματα και διάφορα Ερευνητικά Κέντρα, είναι ένα Πανεπιστήμιο με δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας αναπτύσσεται σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας με ακαδημαϊκά τμήματα στο Βόλο, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λαμία.Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρέχει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα και εξωσχολικές ενότητε ειδικά για ερευνητικούς και επιχειρηματικούς τομείς, για περισσότερους από 12.000 φοιτητές. Η κύρια αποστολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η συμβολή στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Ως ένα από τα Κεντρικά Θεσμικά Όργανα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Κέντρο Σταδιοδρομίας & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υποστηρίζει όλες τις σημαντικές διαδικασίες στο Πανεπιστήμιο και παρέχει βασικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες για να συστηματοποιήσει και να ενοποιήσει την εξ αποστάσεως κατάρτιση στους διάφορους τομείς. Το Κέντρο Σταδιοδρομίας και Δια Βίου Μάθησης συνδέεται με την οργάνωση, το συντονισμό και τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση καθώς και με τη διαχείριση της αποτελεσματικής μετάβασης των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις και υπηρεσίες συστηματικής εκπαιδευσης/κατάρτισης και επαγγελματικής υποστήριξης. Το ΚΔΒΜ έχει ως βασικό άξονα δραστηριοποίησης την εκπαίδευση ενηλίκων καθώς επίσης το σχεδιασμό, την οργάνωση αλλά και την υλοποίηση ευρωπαϊκών έργων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.uth.gr
Ο εθνικός εκπρόσωπος για το έργο Νέοι Ορίζοντες: Χ. Σαμαντζής, evezali@uth.gr

DEFOIN

Η DEFOIN εταιρεία ανάπτυξης και ολοκλήρωσης της σταδιοδρομίας έχει μεγάλη εμπειρία στην ολοκληρωμένη διαχείριση των σχεδίων κατάρτισης καθώς και σε ειδικές λύσεις προσαρμοσμένες στην ανάγκη σχεδιασμού, διαχείρισης και παράδοσης συνεχούς και επαγγελματικής κατάρτισης για επιχειρήσεις και εργαζόμενους, αλλά και άνεργους. Με τα σχέδια κατάρτισης, η DEFOIN, τα οποία τα διαχειρίζεται ανά πάσα στιγμή, επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες των σπουδαστών, τη βελτίωση και την ένταξη στην αγορά εργασίας, να επεκτείνει και να ενημερώσει τις γνώσεις τους. Όλα αυτά με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων και των οργανισμών, την αύξηση της κερδοφορίας και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και των δύο. Η DEFOIN διαχειρίζεται σχέδια προσφοράς κατάρτισης με στόχο τους απασχολούμενους και τους ανέργους, καθώς και τη ζήτηση κατάρτισης από την εταιρεία.

Διαθέτουμε επίσης ένα δίκτυο από περισσότερα από 180 συνεργαζόμενα κέντρα διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα και διαπιστευμένα που οδηγούν στην απονομή πιστοποιητικών επαγγελματισμού στην εκπαίδευση διαφορετικών επαγγελματικών οικογενειών. Η DEFOIN έχει εξουσιοδοτηθεί ως Υπηρεσία Απασχόλησης για να παρέχει στους εργαζόμενους / ως εργασία διαμεσολάβησης και στους χρήστες την εύρεση και την επίτευξη της κατάλληλης απασχόλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.defoin.es
Ο εθνικός εκπρόσωπος για το έργο Νέοι Ορίζοντες: Francisco Javier Morales Luque, jamolu@defoin.es

Ιρλανδική Εθνική Ταξιδιωτική Υπηρεσία Ανταλλαγής Σπιτιού

Η Ιρλανδική Ανταλλαγή Σπιτιού είναι ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών πρώτης γραμμής για την κοινότητα των ταξιδιωτών στην Ιρλανδία. Οι ταξιδιώτες είναι μια ομάδα εθνικών μειονοτήτων που αντιμετωπίζουν διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισμό, φτώχεια, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και κακή υγεία. Υποστηρίζουμε οικογένειες μέσω της παροχής των τεσσάρων βασικών υπηρεσιών μας. Στήριξη της οικογένειας και παρέμβαση στην κρίση, πρόληψη της ψυχικής υγείας και της αυτοκτονίας, εκπαίδευση και κατάρτιση και υπηρεσία παιδιών και νέων. Η ομάδα μας των ειδικευμένων, έμπειρων και διαπιστευμένων επαγγελματιών εργάζεται με παιδιά, νέους και ενήλικες. Εργαζόμαστε επίσης σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εταίρους σε όλη την Ευρώπη στους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, της ενδοοικογενειακής βίας, της ηλεκτρονικής μάθησης και των βέλτιστων πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.exchangehouse.ie
Ο εθνικός εκπρόσωπος των Νέων Οριζόντων: Dearbhail Lawless, dearbhail.lawless@exchangehouse.ie

Το Κέντρο Έρυνας και Ανάπτυξης IMS

Το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης IMS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λεμεσό, με στόχο την επιστημονική και καινοτόμο αριστεία.

Ο κύκλος δραστηριότητάς του επικεντρώνεται στην παραγωγή νέων γνώσεων και στη μετάδοση της γνώσης μέσω εκπαιδευτικών διαδικασιών, κατάρτισης και έρευνας και στη χρήση νέων γνώσεων σε νέες παραγωγικές διαδικασίες ή / και εφαρμογές.Σε στενή αλληλεπίδραση και συνέργεια με το Ιδιωτικό Σχολείο IMS, το Κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης IMS συνδέει τη μεταφορά γνώσεων και τεχνογνωσίας με την καινοτόμο ανάπτυξη και επενδύει στη δυναμική ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η IMS R & D υποστηρίζει όλες τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που έχουν θετικό αντίκτυπο στον κύκλο ζωής

  • Εκπαίδευση και σχεδιασμός σταδιοδρομίας
  • Θέματα κοινωνικής ανάπτυξης
  • Περιβάλλον

Από την ίδρυσή της το 2015, η IMS R & D δημιούργησε πληθώρα πρωτοβουλιών, οι οποίες μας κατέστησαν μια πολύ εξειδικευμένη οργάνωση στους ακόλουθους ενδεικτικούς τομείς: έρευνα και καινοτομία, εκπαίδευση και κατάρτιση, επιχειρηματικότητα, απασχόληση και κοινωνική ένταξη, ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Τα ανώτερα μέλη του Οργανισμού περιλαμβάνουν ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία και γνώση της εκπαίδευσης και της έρευνας που ευημερούν στην Ευρώπη, οι οποίοι θα επεκτείνουν το πλαίσιο δράσης και τις προοπτικές στον τομέα της επιστημονικής ανάπτυξης. Η ερευνητική ομάδα του Οργανισμού διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση έργων και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο (όπως FP7, Ευφυή Ενέργεια, MED, ENPI, INTERREG, LIFE + κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.ims-edu.com
Ο εθνικός εκπρόσωπος για τους Νέους Ορίζοντες: Rozita Pavlidou, research@ims-edu.com

die Berater®

Το «die Berater» Unternehmensberatungs GmbH επικεντρώνεται στην επαγγελματική κατάρτιση στην εκπαίδευση ενηλίκων και στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Η εταιρεία Die Berater®, που ιδρύθηκε το 1998 από τον Martin Röhsner, απασχολεί σήμερα 350 άτομα σε περισσότερες από 40 τοποθεσίες σε όλη την Αυστρία, με πρόσθετα κέντρα στη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Βουλγαρία.

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται σε ιδιώτες, εθνικές και διεθνείς εταιρείες και οργανισμούς σε όλους τους τομείς και σε οποιοδήποτε μέγεθος, καθώς και στον δημόσιο τομέα. Τα κύρια πεδία δραστηριότητας της Die Berater είναι: η εκπαίδευση ενηλίκων, η οργάνωση των ευρωπαϊκών έργων και η συμβουλευτική των έργων (www.bridgestoeurope.com).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.dieberater.com
Ο εθνικός εκπρόσωπος για το έργο Νέοι Ορίζοντες: m.satke@dieberater.com

Dacorum

Το Dacorum CVS (ονομασία εργασίας Κοινοτική Δράση Dacorum) είναι ένα NGO που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, κοντά στο Λονδίνο. Είμαστε ένας NGO που παρέχει υποστήριξη και υπηρεσίες σε άλλες NGO και επιπλέον λειτουργεί μια σειρά έργων και υπηρεσιών. Αυτά περιλαμβάνουν το Connect Dacorum (έργο CSR που ενθαρρύνει τις τοπικές επιχειρήσεις να κάνουν καλά πράγματα στην τοπική κοινότητα), τη Δημιουργική Μάθηση (παροχή σειράς μαθημάτων εκπαίδευσης ενηλίκων), την υπηρεσία ερμηνείας και μετάφρασης Herts (παροχή υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα για την αντιμετώπιση γλωσσικών εμποδίων και την κατάρτιση διερμηνέων σύμφωνα με το πρότυπο του διπλώματος), την κοινοτική μεταφορά (μίσθωση μικρών λεωφορείων σε κοινοτικές ομάδες και ένα πρόγραμμα κοινωνικών αυτοκινήτων), την κινητικότητα των καταστημάτων (ενοικίαση σκούτερ σε άτομα με κινητικές δυσκολίες), το Radio Dacorum διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός κοινότητας) και το Repait Shed (αντιμετώπιση της κοινωνικής απομόνωσης μεταξύ των ηλικιωμένων).

Εκτός από τις τοπικές υπηρεσίες, η Dacorum CVS είναι πολύ δραστήρια σε ευρωπαϊκά έργα, χρησιμοποιώντας την τοπική τεχνογνωσία ως γνώση για να υποστηρίξει ουσιαστικά μια σειρά πρωτοβουλιών. Είμαστε διαπιστευμένοι να φιλοξενήσουμε και να στείλουμε EVS έργα και τα πρόσφατα έργα στρατηγικής εταιρικής σχέσης καλύπτουν θέματα υποστήριξης των μεταναστών, την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών, την κατάρτιση εκπαιδευτών, την οικοδόμηση ικανότητας σε εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας και συμβούλους σταδιοδρομίας και την ενεργό γήρανση. Στο πρόγραμμα Νέοι Ορίζοντες θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία και τις γνώσεις μας από το παρελθόν ως υπεργολάβος της Εθνικής Υπηρεσίας Σταδιοδρομιών στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα μεταφέρουμε στη Βουλγαρία το βρετανικό εκπαιδευτικό μοντέλο για συμβούλους καριέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Dacorum CVS, παρακαλώ συνδεθείτε στο: www.communityactiondacorum.org.uk
Ο εθνικός εκπρόσωπος των Νέων Οριζόντων: Musarat Inayat, musarat1@communityactiondacorum.org.uk