КАТРО България

КАТРО България е част от водещата Австрийска консултантска компания за управление на човешките ресурси – CATRO Personalberatung. Благодарение на нашите партньори – консултантската компания за учене през целия живот, образование и обучение – dieBerater®, имаме възможността да извлечем експертиза и знания от специалисти с международен опит и да предложим на клиентите си най-актуалното ноу-хау във всички сфери, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси.
Основните ни четири сфери на експертиза, които предлагаме в България са:

  • Подбор на персонал за високо квалифицирани позиции в разнообразни икономически сектори;
  • Обучение и развитие на потенциала на служителите чрез индивидуално напаснати решения, включително индивидуален и екипен коучинг;
  • Организационно консултиране с цел оптимизиране на ЧР процесите, подобряване на представянето и мотивацията и ангажираността на високо квалифицираните служители;
  • Консултиране по Европейски проекти, включително проучване, подготовка и имплементация на проекти, финансирани от Европейския съюз в различни сфери: образование и обучение, предприемачество и иновация, конкурентноспособност, кариерно консултиране на групи в неравностойно положение.

Коренът на успеха ни – и този на клиентите ни – е чистото вдъхновение, което внасяме във всеки проект, върху който работим.

За повече информация посетете: www.catrobg.com
Национален представител на New Horizons: Анелия Димитрова, a.dimitrova@catro.com  

Университетът Тесали

Университетът Тесали, със своите 18 факултета и разнообразни центрове за проучване, е университет със своя идентичност и установена позиция в националната образователна система на Гърция. Създаден е през 1984 г. като Университета на Тесали (Президентски декрет 83/1984). Административният му и академичен център е в град Волос. Университетът Тесали е разположен в рамките на целия Тесали район с факултети във Волос, Лариса, Трикала, Кардица и Ламиа. Университетът Тесали предлага бакалавърски и магистърски програми с допълнителни модули в определени научни и бизнес сфери за повече от 12 000 студенти. Основната мисия на университета е промотирането на научното знание чрез изследванията и приноса към културното и икономическо развитие на местната общност и по-широкото общество.

Като една от основните институции на Университета Тесали, центърът му за Кариера и учене през целия живот, подкрепя всички основни процеси в университета и предоставя общи и индивидуално напаснати услуги с цел систематизиране и унифициране на децентрализираното обучение в разнообразни сфери. Центърът за кариера и учене през целия живот е асоцииран с организирането, координирането и предлагането на продължаващи обучения, както и управлението на ефективното преминаване на завършилите към пазара на труда.

За повече информация, моля, посетете: www.uth.gr
Национален представител на New Horizons: Елени Везали, evezali@uth.gr

DEFOIN

Центърът за развитие на кариерата и интеграцията на пазара на труда (DEFOIN) имат дългогодишен опит в цялостното управление на обучителни планове, както и конкретни решения, индивидуално напаснати към нуждите от дизайн, управление и доставяне на продължително обучение за бизнеси, работещи и неработещи хора. Обучителните планове на DEFOIN целят повишаването на уменията на студнетите, тяхното развитие и интеграция на трудовия пазар и актуализирането на знанията им. Освен основната цел от подобряване на продуктивността на служителите и организациите, се цели и повишаване на доходността и подобряването на качеството на услугите. DEFOIN управляват обучителни планове, насочени към работещи и неработещи хора, както и предлагат обучения на нуждаещи се компании.

Също така имаме мрежа от контакти с повече от 180 центъра, разпръснати в цялата страна и акредитирани да водят разнообразни професионални обучения. DEFOIN е оторизирана и като агенция за подбор, която предоставя на кандидатите възможност да открият своята подходяща професионална реализация.

За повече информация, моля, посетете: www.defoin.es
Национален представител на New Horizons: Франсиско Хавиер Моралес Люке,

Exchange House Ireland
National Traveller Service

Exchange House е най-големият доставчик на услуги за Пътуващото общество на Ирландия. Пътуващите са етническа малцинствена група, която преживява дискриминация, социално изключване, бедност, ниско образование и недобро здраве. Ние подкрепяме семействата чрез предоставяне на нашите четири основни услуги: Фамилна подкрепа и кризисна интервенция, Психическо здраве и превенция на самоубийства, Образование и обучение и Услуги за децата и младите хора. Екипът ни от квалифицирани, опитни и акредитирани професионалисти работи с деца, млади хора и възрастни. Работим също и върху проекти, финансирани от Европейската комисия с партньори в цяла Европа в сфери като образование, социално включване, домашно насилие, онлайн образование и добри практики.

За повече информация, моля, посетете: www.exchangehouse.ie
Национален представител на New Horizons: Дърбел Лоулес, dearbhail.lawless@exchangehouse.ie

IMS Research & Development Centre

IMS Research & Development Centre е неправителствена организация, базирана в Лимасол, акцентираща върху научните и иновативни постижения.

Нашата дейност се фокусира върху създаването на ново знание и предаването му чрез образователни процеси (обучения, изследвания, др.) и върху използването му в нови процеси и по нови начини. Благодарение на тясното ни сътрудничество с частното училище IMS,  IMS Research & Development Centre свързва трансфера на знание и експертиза с иновативното развитие инвестирайки в динамичното развитие на човешките ресурси.

IMS R&D подкрепя всички технологии и услуги, които имат положително влияние върху:

  • Образователното и кариерно планиране
  • Проблемите на Социалното развитие
  • Среда

От създаването му през 2015 г., IMS R&D се е утвърдил като доказан център на иновациите, които са ни превърнали в силно специализирана организация в следните сфери на експертиза: Изследване и иновации, Образование и обучение, Предприемачество, Заетост и социално включване, Европейска идентичност.

По-опитните членове на организацията са хора с широк опит и познание относно образованието и изследванията в Европа, които разширяват рамката на дейност и перспективите в сферата на научното развитие. Екипът от изследователи има обширен опит в управлението на проекти и участието в изследователски проекти на национално и европейско ниво (като FP7, Intelligent Energy, MED, ENPI, INTERREG, LIFE+ и др.)

За повече информация, моля, посетете: www.ims-edu.com
Национален представител на New Horizons: Розита Павлидо, research@ims-edu.com

die Berater®

“die Berater” Unternehmensberatungs GmbH  се фокусира върху професионалното образование и обучение и развитието на човешките ресурси. Основано през 1998 г. от Мартин Рьоснер, за die Berater в момента работят над 350 души в повече от 40 места в Австрия, Словакия, Словения и България.

Услугите ни са насочени към частни лица, национални и международни компании и организации във всички сектори и от всякаква големина, както и в публичния сектор. Основните области на дейност са: Образование за възрастни, Освобождаване на служители, Европейски проекти и консултации по проекти (www.bridgestoeurope.com).

За повече информация, моля, посетете: www.dieberater.com
Национален представител на New Horizons: Марен Сатке, m.satke@dieberater.com

Dacorum

Dacorum CVS (работно наименование Community Action Dacorum) е неправителствена организация, базирана в Обединеното кралство, в близост до Лондон. Ние предоставя подкрепа и услуги на други неправителствени организации и в допълнение работим върху редица други проекти и услуги. Те включват Connect Dacorum (Проект за корпоративна социална отговорност, който насърчава местните компании да правят добри неща в местната общност), Креативно обучение (предлагане на редица курсове за обучение на възрастни), Преводачески услуги (предоставяща услуги на публичния сектор за справяне с езиковите бариери и обучение на преводачи за симултанен превод), Обществен транспорт (наемане на микробуси за конкретни общности и социални схеми за транспорт), Shopmobility (наемане на скутери за лица със затруднения в предвижването), Радио Dacorum (интернет обществена радиостанция) и Repair Shed (адресиране на социалната изолация сред по-възрастните мъже).

В допълнение към местните услуги, Dacorum CVS е много активна в европейските проекти, използвайки местната си експертиза, за да подкрепим редица значими инициативи.
Ние сме акредитирани да приемаме и изпращаме по проекти по EVS (европейски доброволчески услуги), а актуалните стратегически проекти обхващат темите за подкрепа на мигрантите, насърчаването на изучаването на езици, Обучение за обучители, изграждане на капацитет на младежки работници и съветници по кариерно развитие за неактивното застаряващо население.
В проекта „New Horizons“ ние ще използваме нашия предишен опит и знания като подизпълнител на Националната кариерна служба във Великобритания като трансферираме добрите практики към България от британския модел за обучение на кариерни консултанти.

За повече информация относно Dacorum CVS, моля, посетете: www.communityactiondacorum.org.uk
Национален представител на New Horizons: Мусарат Инаят, musarat1@communityactiondacorum.org.uk