Το πρόγραμμα Νέοι Ορίζοντες στοχεύει σε ένα μεγαλύτερο αντίκτυπο στους μακροχρόνια ανέργους που έχουν αποκτήσει αναπηρία μετά από ατύχημα ή μακροχρόνια ασθένεια.

Εάν είστε οργανισμός ή άτομο (σύμβουλος σταδιοδρομίας, εκπαιδευτής ενηλίκων, οργάνωση ασθενών, ΜΚΟ ή κάτι σχετικό με τα παραπάνω) που ενδιαφέρεται να παρέχει επαγγελματικές και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, οι ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ είναι η πλατφόρμα σας για

Κοινή χρήση και ανταλλαγή εμπειριών

με επαγγελματίες από 7 ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικό υπόβαθρο;

Μάθηση και ανάπτυξη των ικανοτήτων

σας στην ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σταδιοδρομίας των μειονεκτικών ομάδων

Ενσυναίσθηση σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των ανέργων

με αναπηρία και των διαφόρων καλών πρακτικών για την υποστήριξη με τη μορφή χάραξης μιας νέας πορείας σταδιοδρομίας ή την ανάπτυξη των δικών τους επιχειρηματικών ιδεών;

Συμμετοχή στο δίκτυο του έργου ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

των ισχυρών και εξουσιοδοτημένων ηγετών οι οποίοι προσπαθούν να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας στην Ευρώπη και να προωθήσουν ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους, με βάση τις δεξιότητες, τις ικανότητές τους και τα κίνητρα τους;

Οι δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας για εσάς είναι

Εκπαίδευση για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων του προσωπικού από τον οργανισμό σας,,

που βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με την ομάδα στόχο υποστηρίζοντάς τους μέσω της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Η διαδικασία κατάρτισης έχει 3 κύρια στάδια:

  • Σεπτέμβριος 2017: 1 εκπρόσωπος από κάθε χώρα εταίρο (σύμβουλος σταδιοδρομίας, εκπαιδευτής ενηλίκων, εκπρόσωπος ΜΚΟ ή κάτι σχετικό με τα παραπάνω) θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί ως σύμβουλος σταδιοδρομίας στη Διεθνή Εκπαίδευση του Εκπαιδευτή στη Βιέννη της Αυστρίας.
  • Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017: Σε κάθε χώρα-εταίρο θα πραγματοποιηθεί ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο Εκπαίδευση του Εκπαιδευτή σε εθνικό επίπεδο, το οποίο θα εκπαιδεύει εκπροσώπους όλων των οργανώσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διεξαγωγή μιας διαδικασίας συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ακολουθώντας την προσέγγιση του έργου Νέοι Ορίζοντες;
  • Ελεύθερα προσβάσιμη διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει την ανάπτυξη ικανοτήτων και ηλεκτρονικής εκμάθησης αναφορικά με τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας και τη συνεχή ανταλλαγή και διαμοίραση εμπειριών με άλλους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα Νέοι Ορίζοντες σε όλη την Ευρώπη

Ηλεκτρονική Kοινωνική Πλατφόρμα

για τις ομάδες στόχους σας – άτομα που έχουν υποφέρει από ένα ατύχημα ή μια μακροχρόνια ασθένεια που είχε σοβαρό αντίκτυπο στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή. Εδώ θα μπορούσαν (ανώνυμα ή όχι) να συμβουλεύονται ειδικούς και ψυχολόγους σχετικά με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους ή / και την επανένταξή τους.

Εάν αισθάνεστε ότι η ιδέα του έργου Νέοι Ορίζοντες θα αποφέρει οφέλη στο προσωπικό σας, στα μέλη σας και προσωπικά σε εσάς, στην ανάπτυξη ικανοτήτων όπως συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση των ανθρώπων, στείλτε μας την ιδέα ή τα σχόλιά σας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας για να ενταχθούν στο δίκτυο του έργου Νέοι Οριζόντες.