Η βασική φιλοδοξία του έργου Νεοι Ορίζοντες είναι να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ειδικά προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μακροχρόνια ανέργων που έχουν αποκτήσει αναπηρίες που πρέπει

να προωθήσουν την αυτογνωσία τους, την αυτοπεποίθησή τους και την αυτόενεργοποίηση τους,

να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη;

να αυξήσουν τις δεξιότητές απασχόλησης

καθώς και εκείνων που κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους λόγω προβλημάτων υγείας, βοηθώντας τους να βρουν νέους δρόμους σταδιοδρομίας ή να πραγματοποιήσουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες

να διευκολύνουν την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνία

μέσω της διάδοσης ορθών πρακτικών σε στρογγυλές τράπεζες με σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη;