Проектът New Horizons цели да има по-голямо въздействие върху дългосрочно безработните лица с придобити увреждания в следствие на злополука или продължително заболяване.

Ако сте организация или физическо лице (кариерен консултат, обучител на възрастни, пациентска организация, неправителствена организация или имата подобна дейност) и сте заинтересовани от предоставянето на професионални и персонализирани консултантски услуги в подкрепа на тези хора в тяхната реинтеграция на пазара на труда и обществото, NEW HORIZONS е ваша платформа за:

Споделяне и обмяна на опит

с професионалисти от 7 Европейски страни с различна експертиза;

Учене на нови и развиване на настоящи компетенции

по отношение на предоставянето на психологическа подкрепа и кариерно консултиране на групите в неравностойно положение;

Повишаване на осъзнатостта

относно специалните нужди на незаетите хора с увреждания и разнообразни добри практики в процеса на предоставяне на подкрепа при намирането на техен собствен път под формата на нов кариерен път или развиване на тяхна собствена бизнес идея;

Присъединяване към мрежата от контакти на NEW HORIZONS, която се състои от силни и овластени лидери,

които се изправят срещу дискриминацията по отношение на хората с увреждания в Европа промотирайки равните шансове за назначение на всички хора, на базата на техните умения, компетенции и мотивация;

Конкретната добавена стойност за Вас е:

Обучение на ключовия състав на Вашата организация,

които са в ежедневен контакт с целевата група и ги подкрепят в кариерния им път. Обучителният процес има три основни етапа:

  • Октомври 2017:представители от всяка страна партньор (кариерни консултанти, обучители на възрастни, представители на неправителствения сектор или свързан с него) ще имат възможността да бъдат обучени за кариерни консултанти на Международното Обучение за обучители във Виена, Австрия.
  • Октомври – Декември 2017:Национално Обучение за обучители. Семинарът ще се проведе във всяка партньорска държава, която ще обучава представители на всички участващи организации в проекта по ключови компетенции, важни за провеждането на кариерно консултиране, следващ подхода на NEW HORIZONS;
  • Безплатна онлайн платформа, която позволява електронно обучение и развитие на компетенциите за процеса на кариерно ориентиране и постоянен обмен и споделяне на опит с други професионалисти, използващи програмата New Horizons в цяла Европа

Онлайн Социална платформа

за Вашите целеви групи – хора, които са претърпели инцидент или продължително заболяване, което има сериозно влияние върху техния личен и професионален живот. Тук те биха могли (анонимно или не) да бъдат консултирани от експерти и психолози относно кариерния им път и/или тяхната реинтеграция.

Ако смятате, че идеята NEW HORIZONS ще донесе ползи на вашите служители, на вашите членове и лично на вас по отношение на развиването на компетенции като кариерно консултиране, психологическа подкрепа и овластяване на хората, моля, изпратете ни Вашата идея или обратна връзка, като използвате формуляра за връзка, за да се присъедините към мрежата New Horizons.