Проектният екип на New Horizons създаде социална онлайн платформа за обучители, консултанти и социални работници, които искат да предложат по-ефективна подкрепа на дългосрочно безработни лица с придобити увреждания след инцидент или заболяване. Платформата предлага и възможности за взаимно обучение и обмен на опит.

Всички ресурси са достъпни на четири езика – кликнете тук (линк към платформата), за да станете част от общността от консултанти New Horizons!

Пътеводител в онлайн социалната платформа на New Horizons