Национална пациентска организация България

Пациентски организации

„2002 Надежди“

Хора със специални нужди и трайни физически увреждания

Институт по Психосоциално развитие (I.Ψ.A.)

Групи в неравностойно положение, които се изправят срещу сериозни затруднения да участват, да имат принос към и особено да имат полза от социалната си среда.