New Horizons цели да достигне до:

дългосрочно незаети лица

които имат придобито увреждане в следствие на инцидент или продължително заболяване, кеото има сериозно влияние върху техния личен и професионален живот;

За да се осъществи предоставянето на индивидуално кариерно консултиране на тази целева група, ще бъдат въвлечени следните експерти:

кариерни консултанти и хора

които има предишен опит с работата с групи с увреждане и желаят да разширят квалификацията си;

пациентски асоциации и други НПО-та

които подкрепят хора с увреждания от разнообразно естество;

С цел резултатите от проекта да имат широко разпространение, ще се повиши осъзнатостта сред:

Мениджъри Човешки ресурси и Изпълнителни директори

на компании, които са социално ангажирани;

Институции, ориентирани към създаване на политики по темата

като например Министерства и Агенции в сферата на заетостта и социалната политика;

Управляващи органи на пазара на труда

като Агенция по заетостта, Бюра по труда и други платформи;

Ако смятате, че идеята NEW HORIZONS ще донесе ползи на вашите служители, на вашите членове и лично на вас по отношение на развиването на компетенции като кариерно консултиране, психологическа подкрепа и овластяване на хората, моля, изпратете ни Вашата идея или обратна връзка, като използвате формуляра за връзка, за да се присъедините към мрежата New Horizons.