За да се постигнат целите на проекта, ще бъдат реализирани следните основни дейности:

Изследване и анализ на добри практики

в сферата на психологическата и кариерна подкрепа подходящи за хора с придобито
увреждане в следствие на инцидент или продължително заболяване от страните партньори по проекта;

Обучителна програма за кариерно консултиране, която ще бъде тествана

с консултанти/обучители/социални работници във всяка една от страните партньори по проекта;

Наръчник за кариерно консултиране за кариерни консултанти и обучители

които са били предварително обучени на международно или национално ниво;

Онлайн платформа с безплатен достъп

до всички обучителни и консултантски материали, както и затворена група за онлайн консултиране и взаимна подкрепа – достъпни както за консултанти, така и за дъглосрочно безработни хора с придобити увреждания;

Пътеводител към Нови Хоризонти

чиято цел е да повиши осъзнатостта и самомотивацията сред безработнитните хора с увреждания относно техните силни страни и вътрешни ресурси, като им предостави специфични съвети/техники и успешни истории като източник на вдъхновение за тях;

Методология за оценка и валидация на развитите компетенции на кариерните консултанти

и хората с придобиви увреждания, базирана върху европейския подход наречен LEVEL 5;